Danefæbrev

17. august 2022

Kære Bo Joachim Andreasen

Nationalmuseet har den 20. november 2018 via Museum  modtaget 32 genstande, som du har fundet med metaldetektor.

Nationalmuseet har vurderet fundets kulturhistoriske karakter og betydning, og har dernæst truffet afgørelse om danefæ og godtgørelse.

Der er tale om følgende genstande:

Celt af bronze med oval skaftåbning. Omkring denne ses en vulst, hvorfra der udgår en øsken, der er delvist afbrækket. Æghjørnerne er let udsvajede og ægfladerne afsluttes med en bue. Dateres til yngre bronzealder periode 5: Klik her

Æg fra celt. Dateres til yngre bronzealder: Klik her

Trekantet hoved fra nål af baltisk type af bronze. Selve nålen og den yderste del af de to spidser øverst på nålen mangler. Liste erkendes langs nålehovedets yderkant. En rund knop ses midt på stykket. Dette er omgivet af bånd. Dateres til vikingetid: Klik Her

Flig fra trefliget fibula af bronze. En uornamenteret ramme. I billedfeltet ses plantelignende ornamenter i lavt relief. Dobbelt nålefæste på stykkets bagside. Dateres til vikingetid: Klik her

Flig fra trefliget fibula af bronze. Stykket er midtpartiet og flig af en trefliget fibula. Der erkendes et trekantet ornament midt på stykket. Ellers dækket i sammenflettede bånd og yderst på fligen ses en maske figur, alt er i lavt relief. Dobbelt nålefæste med jern på fligens bagsiden. Dateres til vikingetid: Klik her

Fragmenteret og varmepåvirket flig fra trefliget fibula af bronze. Yderst på fligen ses en lille knop. Ellers med utydelige ornamenter i lavt relief. Dateres til vikingtid: Klik her

Hængesmykke af bronze med forgyldning. På smykket ses en maske, den nederste del af masken mangler. Der erkendes et øsken med tre lodrette vulste mellem disse tværgående stregornamenter. Masken domineres af to runde øjne. Over disse ses sammenflettede bånd og tværgående stregornamenter. Markeret rund næse og herunder et skæg. Smykkets bagside er fortinnet. Dateres til vikingetid: Klik her

Lille, fladt stykke brudsølv med en vægt på 0,51 g. Måske et randfragment. Dateres til vikingetid eller tidlig middelalder: Klik her

Cirkulær plombe af bly sammensat af to dele. På den ene siden ses et bånd med en indskrift. Midt på stykket erkendes et skjoldlignede ornament. På den anden side ses dele af et ornament, men det meste af overfladen mangler. Dateres til middelalder eller renæssance: Klik her

Fragment af urnesfibula af bronze. Stykket er dele af dyrets krop. Dateres til tidlig middelalder: Klik her

Pladefibula af bronze udformet som et dyr. Dyret vender mod venstre. Minder en del om en hest, men har dog en vinge. Nåleholer og -fæste på stykkets bagside. Dateres til tidlig middelalder: Klik her

Lille rektangulært spænde eller beslag af bronze. En urormenteret kant indrammer feltet med indlægninger af emalje. Grøn emalje i felter, en rund rød indlægning af emalje og i det ene hjørne ses en gul emaljeindlægning. Dateres til middelalder eller renæssance: Klik her

Rektangulært remspænde i gennembrudt arbejde. Dateres til middelalder eller renæssance: Klik her

Mønterne er:

 1. Rom, Faustina den ældre, denar, Rom, 140-141, RIC 391, slidt Klik her
 2. Penning, Roskilde, 1320-1330, MB 374, kraftigt korroderet
 3. Penning, Roskilde, 1330-1340, MB 564, kraftigt korroderet
 4. Penning, Roskilde, 1330-1340, MB 566, slidt
 5. Penning, 1286-1360, MB, kraftigt korroderet
 6. Penning, 1286-1360, MB, kraftigt korroderet
 7. Penning, 1286-1360, MB, kraftigt korroderet
 8. Erik 7 af Pommern, Kobbersterling, 1420-1435, kraftigt korroderet: Klik her
 9. Erik 7 af Pommern, Kobbersterling, 1420-1435, kraftigt korroderet: Klik her
 10. Erik 7 af Pommern, Kobbersterling, 1420-1435, kraftigt korroderet
 11. Erik 7 af Pommern, Kobbersterling, 1420-1435, kraftigt korroderet
 12. Erik 7 af Pommern, Kobbersterling, 1420-1435, kantskade, kraftigt korroderet

Afgørelse

I henhold til museumslovens § 30, stk. 1 er x37, x41, x47, x52, x54, x69, x71 ikke erklæret for danefæ, ud fra de gældende danefækriterier som kan findes på https://natmus.dk/salgogydelser/museumsfagligeydelser/danefae/hvadkanvaeredanefae/. De vil ved lejlighed blive returneret til Museum.

Til orientering kan meddeles, at alt danefæ indgår i Nationalmuseets samlinger.

Med venlig hilsen

Nationalmuseet